Håndtering af persondata.

               Persondata

 1. Hvem er ansvarlig for dine oplysninger
 2. Hvad bruger vi dine oplysninger til
 3. Hvad danner grundlag for vores behandling af oplysninger om dig
 4. Hvem deler vi vores oplysninger med
 5. Hvor længe bevare vi oplysninger om dig
 6. Hvilke rettigheder har du og hvor kan du klage.

1. Hvem er ansvarlig for dine oplysninger:

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:
Wolf-hunter
Follerupvej 32
CVR nr. 21838454
info@wolf-hunter.dk

2. Hvad bruges dine oplysninger til

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af aftalte ydelser/vare/services ved online bestilling på vores
  hjemmeside eller ved aftale om faktura betaling.
 • Udsendelse af Nyhedsbrev (du kan til enhver tid framelde dig vores
  nyhedsbrev).
 • Oprettelse af SIM kort abonnement.
 • Statistik og analyser til forbedring af vores produkter og services.
 • I forbindelse med eventuel manglende betaling og opståede retskrav.
 • Afgivelsen af personoplysninger kan være nødvendig i forbindelse med
  indgåelsen af en eventuel kontrakt om levering af produkter eller tjenester. I disse situationer vil vi ikke være i stand til at tilbyde dig vores produkter eller tjenester, medmindre du meddeler os de påkrævede oplysninger.

3. På hvilket grundlag behandler vi dine person-     oplysninger

Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag.
Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Behandlingen er nødvendig for at opfylde en ordre eller kontrakt, som du er part i eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt, ek-sempelvis når du handler på vores hjemmeside eller bestiller varer med fakturabetaling.
 • Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retslig forpligtelse, der påhviler Wolf-hunter, eksempelvis behandling og opbevaring af transaktionsoplysninger i henhold til bogføringsloven.
 • Behandlingen er nødvendig for at kunne oprette pakkelabels til fremsendelse af din bestilling.

4. Hvem deler vi dine oplysninger med

Vi deler oplysninger om dig med:

 • Vores danske samarbejdspartnere af IT-services (hjemmeside udvikler,
  pakkelabels, betalingssystemer, transportør).
 • Internt i Wolf-hunter.
 • Eksterne revisorer.
 • Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.
 • Advarselsregistre der identificerer risikable transaktioner med det formål, at bekæmpe (organiseret) onlinesvindel.

5. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger

 • Oplysninger tilknyttet en ordre eller service transaktion gemmes i 6 år som følge af Bogføringsloven.
 • Oplysninger tilknyttet vores Nyhedsbrev tilknyttes så længe du ønsker at modtage information fra os om nye varer og tilbud.

6. Hvilke rettigheder har du

Som kunde hos Wolf-hunter har du ret til at udøve følgende rettigheder:

 • Indsigt og berigtigelse af dine oplysninger i vores systemer
 • Sletning efter anmodning (se nedenfor).
 • Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger du selv har afgivet til Wolf-hunter i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format.
 • Mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækning.
 • Mulighed for at gøre indsigelse mod profilering.
 • Mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af personoplysninger.
 • Som kunde hos Wolf-hunter har du til enhver tid ret til, at besigtige og berigtige dine oplysninger, ligesom du har mulighed for at trække samtykket til behandlingen af personoplysninger tilbage.
  Du kan til enhver tid anmode om at få dine personoplysninger hos Wolf-hunter slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende:
 • Du trækker dit samtykke tilbage, såfremt oplysningerne viser sig at være urigtige
 • Du trækker dit samtykke tilbage, såfremt oplysningerne viser ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet
 • Du trækker dit samtykke tilbage, såfremt oplysningerne viser sig at være behandlet ulovligt.
  Hvis du mener, at Wolf-hunter behandler dine personoplysninger ulovligt, har du i medfør af Persondataforordningens artikel 77 mulighed for at indgive en klage til en tilsynsmyndighed i det land, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted.

 

Ønsker du at indgive en klage, kan det gøres til Datatilsynet ved at følge dette link:
https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/